Veelgestelde vragen.

Citylab010 is een ondersteuningsprogramma van gemeente Rotterdam voor vernieuwende plannen die een maatschappelijke bijdrage leveren aan Rotterdam(mers). In totaal is er 1 miljoen beschikbaar om initiatiefnemers te helpen aan een startbudget. Naast de mogelijkheid van een startbudget biedt de gemeente een Start-Up programma aan met workshops en verbindt initiatiefnemers aan experts van de gemeente, de partners uit de stad én aan elkaar. Doel is dat er voor elk initiatief een zo goed mogelijk projectplan ligt dat een beroep kan doen op een startbudget. De Stadsjury van CityLab010 beoordeelt op basis van de projectplannen welke initiatieven in aanmerking komen voor een startbudget. Dit zijn de spelregels om mee te doen.

Citylab010 gaat door in 2023. Op dit moment is aanmelden niet mogelijk. Hou deze webiste en de socials in de gaten voor meer info.
Of meld je hier aan voor de nieuwsbrief. 

Om mee te kunnen doen, is de eerste stap het opsturen van een aanmeldformulier. Daarna kan je met hulp van een Citylab010 adviseur aan een stevig projectplan werken voor je initiatief. Met dit projectplan kan je bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam een startbudget aanvragen om jouw initiatief uit te gaan voeren. Kijk voor alle voorwaarden hier naar de spelregels.

CityLab010 is een samenwerkingsprogramma tussen de gemeente Rotterdam en een aantal maatschappelijk betrokken partners zoals de Rabobank, Ploum, Mazars en de Hogeschool Rotterdam. Allemaal partners met een grote betrokkenheid voor de stad Rotterdam. Stuk voor stuk maken zij zich hard voor ondernemende Rotterdammers om hun droom waar te maken. Zij zetten hun netwerk, kennis en expertise in om initiatiefnemers verder te helpen. Dat gebeurt tijdens workshops, events, inspiratiesessies of in persoonlijke gesprekken. Op onze partnerpagina kan je alle info en contactgegevens vinden!

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma waar je aan het einde van de rit met een projectplan ook een startbudget kan aanvragen. In 2023 is hiervoor 1 miljoen beschikbaar.

Ja, dit staat ook vermeld in de Subsidieregeling Citylab010 2022 

Een natuurlijk persoon kan maximaal €25.000 euro aanvragen. Een natuurlijk persoon moet meerderjarig zijn en volgens de Basisregistratie Personen in Rotterdam wonen. Rechtspersonen die volgens het Handelsregister in Nederland gevestigd zijn kunnen maximaal €50.000 aanvragen. Met rechtspersonen worden organisaties als vermeld in Artikel 3 Burgerlijk Wetboek Boek 2 bedoeld: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen.

Tip: Kijk hier tijdig naar!

Om te bepalen wie in aanmerking komt voor een startbudget van CityLab010 is een subsidieregeling vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden, criteria en procedure beschreven. Klik hier om naar de subsidieregeling te gaan.

Informatie over de digitale sleutel voor ondernemers en overheid, eHerkenning, kunt u vinden op www.eHerkenning.nl

De Stadsjury van CityLab010 is een adviescommissie voor het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam. De leden beoordelen de projectplannen waarvoor een startbudget is aangevraagd. In een juryrapport geeft de Stadsjury aan welke plannen in aanmerking komen voor een startbudget, inclusief de hoogte van het bedrag. Dit doet de Stadsjury na een advies van het team van CityLab010. Er wordt gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de plannen (in hoeverre sluit het plan aan op wat CityLab010 zoekt?) en naar de mate van innovatie. Het college verzorgt de afhandeling van het juryrapport.

CityLab010 is op zoek goede ideeën die van Rotterdam een nóg betere, leukere, sterkere stad te maken! Daarom ondersteunen we initiatieven die op vernieuwende wijze Rotterdam socialer, groener en veiliger maken. Hiervoor is 1 miljoen euro beschikbaar.

Heb jij een idee voor een dienst, product of activiteit die nog niet bestaat in (een deel van) Rotterdam dan nodigen we je graag uit om mee te doen aan CityLab010. Alle vernieuwende plannen die een maatschappelijke bijdrage leveren aan Rotterdam(mers) zijn welkom! Dit kan op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. Maar ook op het gebied van zorg, armoede of integratie. En ook vernieuwende plannen voor cultuur, (e-)sport en toerisme zijn welkom. Kortom: meld je aan met je idee!

CityLab010 wil maximale ruimte geven aan de stad om met vernieuwende oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken.Voor die groep plannen kan de Stadsjury het college adviseren om maximaal 1 wildcard uit te reiken. Natuurlijk moet het plan wel vernieuwend zijn en het projectplan op orde. kijk hier voor meer informatie

Wij hebben een speciale promotiekit om initiatiefnemers ‘tools’ in handen te geven om zichzelf én CityLab010 te promoten. Afhankelijk van je eigen kennis en kunde kan je hier in meer of mindere mate een eigen draai aan geven. In de toolkit zitten ook onze achtergronden, logo’s en andere elementen waarmee je lekker aan de slag kan. Je kan kiezen uit een aantal templates voor initiatieven die zijn ingediend en tussen initiatieven die al een startkapitaal hebben ontvangen en al gestart zijn.

Elk initiatief dat op www.citylab010.nl wordt gedeeld blijft intellectueel eigendom van de initiatiefnemer. Ook als je bij het subsidieloket van de gemeente Rotterdam een aanvraag doet voor een startbudget blijft het jouw intellectueel eigendom. Wij maken wel gebruik van de samenvatting op de website voor promotiedoeleinden.
 

Als je via je account inlogt, kun je je initiatief aanpassen.
 

Bij CityLab010 organiseren we regelmatig netwerkevents en workshops. Op die events ontmoet je het team van CityLab010, de partners van CityLab010, experts en andere Rotterdammers met hart voor de stad. Via deze website houden we je op de hoogte van alle activiteiten. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief dan ontvang je alle updates.

In de beschikking die je hebt ontvangen bij toekenning van het startbudget staat vermeld waar het verzoek tot vaststelling; en de eventuele inhoudelijke en financiele verantwoording aan moeten voldoen.

Je kan het verzoek tot vaststellen van de subsidie doen via het Subsidieloket. Hier log je in met DigiD of eHerkenning. Zorg dat je je dossiernummer (staat in de beschikking) bij de hand hebt. 

In principe* geldt de SVR 2014, waar in artikel 13 en 14 te lezen is waar een verantwoording, vaststelling en mogelijke controle aan moeten voldoen. Bij subsidies vanaf 25.000 euro is dit een inhoudelijke verantwoording; en een financiele verantwoording, waarbij afwijkingen van meer dan 10% van de ingediende aanvraag worden toegelicht. 

Bij subsidies van 50.000 euro of meer dient men normaliter* ook een accountantsproduct aan te leveren. In alle gevallen geldt dat in de verantwoording over de subsidie wordt aangegeven welke maatschappelijke bijdrage is geleverd (zie Nadere regels CityLab010 2020, 2021, 2022). 

Heb je nog vragen? Stuur dan een mail aan de subsidieadministratie en vermeld je dossiernummer. We helpen je graag!

* = Let op: dit kan in jouw geval anders zijn. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden, of een ontheffing. Controleer daarom altijd de beschikking voor de voor jouw aanvraag geldende voorwaarden.

Stel hier jouw vraag.